Water Dispenser

De water dispenser is innovatie in de bevoorrading van wielrenners tijdens een wedstrijd. Deze maakt het zeer gemakkelijk voor renners om zicht te bevoorraden zonder gevaar. Ook dit is een uitvinding van Natrabike. Meer info? Contacteer naesns@hotmail.com